need help effect

Discussion in 'Lasershow Designer BEYOND' started by minhky, Sep 12, 2018.

 1. minhky

  minhky Member

  Chào mọi người. Tôi đang cố tạo hiệu ứng như trong video này. Ai đó có thể giúp tôi?
  Tôi muốn tạo các hiệu ứng như video này. 20: 36 - 21:03

  [​IMG]
  Tôi đã cố gắng làm theo như trong video mà không phải.
  cảm ơn.
   
 2. Bob@Pangolin

  Bob@Pangolin Staff Member

  I think its nothing more than this:

  Screenshot 2018-09-12 at 14.02.40.png
   
 3. minhky

  minhky Member

  tôi đã nhưng nó không thể di chuyển
   
 4. Bob@Pangolin

  Bob@Pangolin Staff Member

  I think the movement in this case is a shutter effect of the camera recording, and that the line actually stands stil.
   
 5. minhky

  minhky Member

  I have making, thank you.
   
  Bob@Pangolin likes this.
Tags: